slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Dokumenty na stiahnutie
Filtrovať

Občania majú možnosť podať tieto dokumenty aj elektronicky cez elektronickú schránku www.slovensko.sk.

Dátum
Názov
Akcia
12.2.2022
NÁVRH NA POVOLENIE ZMENY V UŹÍVANÍ STAVBY
12.2.2022
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2022
Názov KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Prílohy
2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb_ prístavby nadstavby.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb_ prístavby nadstavby.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu (1).doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu (1).pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie_0.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa d a e.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa d a e.pdf
12.2.2022
ŽIADOSŤ O ODSTRÁNENIE STAVBY
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2022
Názov ŽIADOSŤ O ODSTRÁNENIE STAVBY