slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Platby za MŠ

PLATBY ZA MATERSKÚ ŠKOLU

Všetky platby za materskú školu podliehajú schvaľovaniu obecného zastupiteľstva v RNV, stravné je v zmysle platnej legislatívy.

Školné podľa VZN 1/2021 sa platí za celý mesiac v rovnakej výške 15 eur, aj keď dieťa príde do MŠ na jeden deň v mesiaci.

Školné neuhrádzajú deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - predškoláci a ďalší v zmysle VZN obce.

školné IBAN SK3202000000001665687251 do poznámky meno dieťaťa a mesiac (napríklad Imrichova IX)

 

stravné IBAN SK7702000000001629349853 do poznámky taktiež meno dieťaťa a mesiac                        

Stravné sa počíta podľa počtu stravovacích dní v MŠ. V prípade, že platby účtom platíte trvalým príkazom vždy rovnakú čiastku, preplatky dostanete počas prázdnin, po skončení školského roka, alebo podľa dohody.

Nakoľko sme neobdržali pokyny vlády a MŠSR k poplatkom za stravné, s  prvou platbou počkajte do septembra, po stretnutí rodičov.