slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Realizované projekty v obci

      Národný projekt "Ľudia a hrady" - rok 2023

      Oprava domu smútku - rok 2023

      Firma ENERGY REAL, s.r.o. - výstavba optickej telekomunikačnej siete FZZH PO JUST 02 Ruská Nová Ves - rok 2023.

      Projekt "Zlepšenie enviromentálnych aspektov v obci Ruská Nová Ves"  /s podporou MIRRaI SR/ - rok 2023

      Realizácia osvetlenia cintorína - rok 2022

      Oprava ciest na cintoríne - rok 2022

      Vybudovanie chodníka okolo cesty 3. triedy  - rok 2022

      Modernizácia multifunkčného ihriska  /s podporou PSK/ - rok 2022

      Dodávka a montáž elektronabíjacej stanice /s podporou Ministerstva hospodárstva SR/ - rok 2022

      Rekonštrukcia futbalového ihriska  -  rok 2021 - 2022

      Vybudovanie závlahového systému na futbalovom ihrisku /s podporou PSK/ - rok 2021

      Realizácia oplotenia za bránou s ochrannou sieťou na futbalovom ihrisku /s podporou PSK/ - rok 2021

      Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt "Zlepšenie enviromentálnych aspektov v Obci Ruská Nová Ves" - rok 2021

      Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt "Modernizácia MŠ v Ruskej Novej Vsi" - rok 2021

      Realizácia projektu "Kočíková párty pre seniorov" - prístrešku a lavičiek na ceste k Soľnohradu  /z dotácie Nadácie VÚB/ - rok 2020

       Realizácia projektu "Zmena spôsobu vykurovania v MŠ a OÚ" /z dotácie MŽP SR/ - rok 2020

       Realizácia rekonštrukcie futbalového ihriska /s podporou SFZ a PSK/ - rok 2020

         Realizácia projektu "Zelené infraštruktúry" - rok 2019

         Stavebné úpravy budovy materskej školy - rok 2019

         Územný plán zóny - Vyšné Doliny - rok 2019

       Výstavba multifunkčného ihriska - rok 2019

       Nákup malotraktora - rok 2018

         Výstavba prístrešku pri šatniach futbalového klubu TJ Slánske Ruská Nová Ves - rok 2018

         Dobudovanie chodníka a inžinierskych sietí /predĺženie vodovodu a výstavba dažďovej kanalizácie/ - rok 2018

         Výstavba cesty, chodníka, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia - na začiatku obce smerom ku potoku - rok 2018

         Obnova kultúrneho dedičstva : Soľnohrad - roky 2016 - 2018     /s finančnou podporou ÚPSVaR, MK SR, Nadácie Pontis, Nadácie Slov. sporiteľne, Karpatskej nadácie/