slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Chrám Presvätej Bohorodičky

Dominantou obce je gréckokatolícky kostol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Postavený bol kráľovskou komorou v roku 1790. Po požiari v roku 1880 bol obnovený a v roku 1927 novo zaklenutý. Je to jednoloďový chrám typu východoslovenských sakrálnych stavieb plánovaných tereziánskou stavebnou komorou, s charakteristickými bočnými kaplnkami, naznačujúcimi centrálu kríženia. Presbytérium (oltárová časť chrámu) je s rovným uzáverom, zakryté korýtkovou klenbou. V lodi chrámu sú použité pruské klenby. Fasáda je členená oknami a opornými piliermi. Hlavný oltár s ikonami je z roku 1880-81.

Značná rekonštrukcia a reštaurovanie chrámu prebehli v roku 1989-1990. Pôvodný chórus bol predĺžený oblúkovou konštrukciou o 1,7 m a bola na ňom urobená stupňovitá podlaha. Vymenili sa všetky pôvodné jednoducho zasklené kovové okná za drevené dubové s dvojitým zasklením ako aj všetky dvere. Reštaurovaná bola tiež kompletná výzdoba chrámu (svietniky, baldachýny v presbytériu, obrazy, vrátane rámov) a celý interiér bol vymaľovaný.  

Chrám Presvätej Bohorodičky
fotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotky