slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
História - futbalový klub

Ako vieme, futbal v európe ale aj inde na svete od nepamäti patril a patrí medzi popredný a veľmi populárny šport. Nie je tomu inak ani v našej obci a ak nazrieme do histórie, prvé zmienky o futbale (vtedy ešte vôbec neorganizovanom) môžeme začuť z rozprávania starších ľudí z obce – našich otcov, príp. starých otcov.

Ešte pred druhou svetovou vojnou sa futbal hrával na lúke zvanej Litviňáková. Hral sa len tak, pre zábavu a oddych  popri každodenným prácam. Po druhej svetovej vojne a po založení  JRD v obci sa športovým, ale hlavne futbalovým centrom mladých stala lúka,tzv. Baranova klinka. Sporadicky sa organizovali zápasy “horný koniec proti dolnému koncu“ a podobne.
V roku 1964 sa začalo ako tak stavať prvé ihrisko pri tzv. “Dzivčej hurke“ (súčasné miesto ihriska) a dokončené bolo v roku 1968. Prvotné rozmery ihriska boli: dĺžka: 84m, šírka: 45m. Nakoľko ešte nebola v obci žiadna organizácia futbalu, ihrisko bolo málo využívané.
Medzi prvých aktívnych hráčov chodiacich hrávať do susednej obce Dulova Ves, nakoľko ešte v našej obci ešte nebolo žiadne organizované mužstvo, patrili: Pavel Papcun - najprv ako dorastenec  a neskôr ako hráč mužov  (1966/1967), neskôr sa pridali Ondrej Desiatnik a Jozef Papcun.
Až v októbri roku 1971 bola založená prvá telovýchovná jednota (TJ) v našej obci pod názvom TJ DRUŽSEVNÍK RUSKÁ NOVÁ VES. Jej zakladateľmi boli:
Alexej Župina  –  riaditeľ vtedajšej ZDŠ
Jozef Ňachaj – predseda MNV
Pred prvou premiérovou sezónou, ktorou bola 1972/1973 sa hrali prípravné zápasy medzi časťami obce“ZAHUMNE-KOVAĽŇA" a taktiež s okolitými obcami.
 
 
Medzi prvých členov výboru TJ Družstevník RNV patrili:
Zavacký  Michal – predseda výboru
Ňachaj Imrich – člen výboru
Gizela Ladislav – člen výboru
Papcun Pavol – člen výboru
Lacko Ján – člen výboru

Ihrisko bolo v 70-tych rokoch predĺžené na juh o 11m (dĺžka) a na západ o 5m (šírka). V polovici 70-tych rokov boli okolo ihriska postavené oceľové bariéry, ktoré sú po rôznych úpravách ihriska dodnes. Medzi ďalšie významné udalosti patrí určite aj výstavba šatní v jeseni 1975. Dokončenie všetkých stavebných prác v rámci ihriska bolo v roku 1979 a celková hodnota investície bola 650 000 Kčs.

Terajše vedenie klubu, ktorý už nesie oficiálny názov TJ Slanské Ruská Nová Ves, predstavuje:
Paľa Ján - predseda klubu (od r. 1992)
Papcun Igor - tajomník
Desiatnik Ondrej - člen výboru
Potočňák Peter - člen výboru