slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Konsekrácia kostola

V nedeľu 23.septembra 2012 sa veriaci nie len z našej farnosti zišli na slávnostnej svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Za účasti mnohých kňazov ale aj hojného počtu veriacich otec arcibiskup posvätil nový kostol v Ruskej Novej Vsi, ktorý je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii.

Celá slávnosť sa začala modlitbami v dome smútku, v ktorom sa doteraz slávili sv. omše, odkiaľ sa v sprievode kráčalo do nového kostola. Pred novým kostolom sa prihovoril otcovi arcibiskupovi a veriacim starosta obce Ruskej Novej Vsi. Následne otec arcibiskup vyriekol modlitbu a tak s otcom kanonikom prestrihli slávnostnú pásku a otvoril dvere kostola.

Po homílii v ktorej o. arcibiskup poukázal na Sedembolestnú Pannu Máriu nasledovalo pomazanie oltára olejom, pomazanie konsekračných krížov na stenách, hneď na to sa zapálilo kadidlo a incenzoval sa oltár. Potom nasledovala príprava oltára na svätú omšu rozprestretím obrusu a zapálením oltárnych sviec, aby sa tak mohla začať liturgia obety.

V závere slávnosti boli vyslovené mnohé želania, ktoré zároveň sú aj prosbou, aby sa tento nový kostol stal tým miestom, na ktorom budú môcť všetci, ktorý vo svojom vnútri pociťujú potrebu slobodne vyznávať svoju vieru a kde nájdu mnoho nádeje a duševných síl do ďalších dní.

 
Zdroj:www.solivar.fara.sk