slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Dokumenty na stiahnutie
Filtrovať

Občania majú možnosť podať tieto dokumenty aj elektronicky cez elektronickú schránku www.slovensko.sk.

Dátum
Názov
Akcia
12.2.2022
STAVEBNÉ POVOLENIA
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2022
Názov STAVEBNÉ POVOLENIA
Prílohy
cf991_1 Žiadosť o zriadenie vodnej stavby studne a na odber podzemných vôd.doc cf991_1 Žiadosť o zriadenie vodnej stavby studne a na odber podzemných vôd.pdf cf991_1._Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -_stavby_na_byvanie, __chaty_0.doc cf991_1._Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -_stavby_na_byvanie, __chaty_0.pdf cf991_2 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez SP.pdf cf991_2 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez SP_0.doc cf991_2 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO.doc cf991_2 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO.pdf cf991_2 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.doc cf991_2 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.pdf cf991_2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska.doc cf991_2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska.pdf cf991_2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu,.doc cf991_2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu,.pdf cf991_2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb.doc cf991_2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb_0.pdf cf991_2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením_prístavby a nadstavby (1).doc cf991_2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením_prístavby a nadstavby (1).pdf cf991_5._z_o_sp_-_ostatne_stavby_podla_rozpoctu-1.doc cf991_5._z_o_sp_-_ostatne_stavby_podla_rozpoctu-1.pdf
12.2.2022
STAVEBNÉ ÚPRAVY A UDRŽIAVACIE PRÁCE
12.2.2022
NÁVRH NA POVOLENIE ZMENY V UŹÍVANÍ STAVBY
12.2.2022
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2022
Názov KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Prílohy
2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb_ prístavby nadstavby.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb_ prístavby nadstavby.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu (1).doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu (1).pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie_0.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa d a e.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa d a e.pdf
12.2.2022
ŽIADOSŤ O ODSTRÁNENIE STAVBY
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2022
Názov ŽIADOSŤ O ODSTRÁNENIE STAVBY