slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Štatistické centrum

Demografické údaje obce Ruská Nová Ves k 31.12.2022 (zdroj: Obecný úrad):

Celkový počet obyvateľov
Narodení
Zomrelí Prihlásení k trvalému pobytu
Odhlásení z trvalého pobytu
1380 12 9 45 16

 

Demografické údaje obce Ruská Nová Ves podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2021 (zdroj: Štatistický úrad):

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa veku a pohlavia

 

 

0-14

15-64

65 a viac

MUŽI

666

     

ŽENY

639

     

SPOLU

1305

270

894

141