slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Štatistické centrum

Demografické údaje obce Ruská Nová Ves k 31.12.2021 (zdroj: Obecný úrad):

Celkový počet obyvateľov
Narodení
Zomrelí Prihlásení k trvalému pobytu
Odhlásení z trvalého pobytu
1348 19 9 42 15

 

Demografické údaje obce Ruská Nová Ves podľa posledného sčítania obyvateľstva k 31.12.2011 (zdroj: Štatistický úrad):

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa veku a pohlavia

 

 

0-9

10-19

20-29

30-39

40-54

MUŽI

558

90

82

94

92

106

ŽENY

552

84

87

79

98

92

SPOLU

1110

174

169

173

190

198

  

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa národnosti

Slovenská – 1054

Maďarská – 1

Rómska – 13

Rusínska – 11

Ukrajinská – 10

Česká – 3

 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa náboženského vyznania

Rímskokatolícka cirkev – 490

Gréckokatolícka cirkev – 507

Pravoslávna cirkev – 27

Evanjelická cirkev augsburského vyznania – 11

Reformovaná kresťanská cirkev – 1

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia – 3