slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Červený kríž

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Ruskej Novej Vsi
 
Sme členmi organizácie, ktorá si od svojho vzniku zaslúži úctu, obdiv a podporu. Od svojich počiatkov rozdeľovala ľudí, lebo burcovala svedomie človeka. Na strane jej zakladateľa a jeho nasledovníkov je to nesmierna láska k človeku, súcit s utrpením a ochota sebaobety, na strane druhej ľahostajnosť, ignorantstvo nepochopenie a často aj výsmech tých, ktorým vlastné ego tvorí celý svet. Za roky existencie (viď tabuľka) sa Červený kríž v medzinárodnom meradle stal jednou z najdôležitejších inštitúcií na ochranu človeka pred zlobou človeka a prírodnými nešťastiami. 
 
Rok                        Počet členov                       Predseda
 
1978                                       40                                    Anna Belišková
1979 – 1983                          71                                    Mária Potočňáková
1984 – 1986                          71                                    Anna Ivanková
1987 – 1992                          80                                    Edita Guľašová
1993 – 2011                         114                                   Anna Semanová
 
My – členovia SČK si uvedomujeme, že veľa dlhujeme propagácií, šíreniu ideí, na ktorých sme vybudovaní. Vo vyspelých demokratických krajinách, v ktorých nezaznamenali také výrazné spoločenské otrasy za posledné storočia sme svedkami toho, že ľudia považujú za privilégium a veľkú česť byť reprezentantom Červeného kríža. Aj nám veľmi záleží na tom, aby sme získavali vážnosť u ľudí, aby sme vo Vás, ctení červenokrižiaci, podporovali to, čo robí človeka človekom – schopnosť vnímať potreby blížnych. V Európskom roku dobrovoľníctva, za ktorý je vyhlásený rok 2011 spolu s Vami zabojujeme o srdcia našich spoluobčanov.
Predsedníctvo MS organizovalo darovanie krvi, pripravovalo program a vykonanie výročného zhromaždenia, pripravovalo fašiangový ples a karneval.
Darovanie krvi zostane vždy najvzácnejším darom života. Tí, čo tento dar ponúkajú, sú nielen svetlým vzorom ľudskosti, ale aj skromnými hrdinami našich dní a preto im patrí úcta a vďaka celej spoločnosti. Prosíme všetkých našich členov a ľudí dobrej vôle, ktorí môžu darovať krv, aby tak ochotne a nezištne urobili, aby tento najdrahší liek nikdy a nikde nechýbal, nakoľko ani my sami nevieme, či už zajtra nebudeme tento liek potrebovať my, alebo naši najbližší. Odber krvi našimi dobrovoľnými darcami sa zabezpečoval podľa požiadaviek hematologického oddelenia prešovskej nemocnice. Dňa 30. novembra 2010 získali naši dobrovoľní darcovia Ing. Marek Desatník a Jozef Hirko plaketu prof. MUDr. Jánskeho a rozšírili tak zbierku doterajších získaných plakiet pre naše členstvo. Medzi ďalších darcov, ktorí darovali bezplatne krv viackrát patria: Katarína Lacková (9); Mária Zahuraková (12); Pavel Choma (34); Ján Šoltés (22); Eva Petrušková (12); Ľubica Šoltésová (5); Pavol Choma (8); Lucia Hajduková (5); Marián Dusenko (7); Kamila Kandráčová (4); Lucia Gburová (3); Jozef Chovanec (10); Jozef Choma (8); Richard Hradovský (1); Tomáš Baran (3); Emil Petruška (?); Michal Hirko, Bc. (1); Miroslav Ňachaj (1) a ďalší.
Dňa 10. júna 2011 sa v našej obci konala akcia pod názvom Kvapka krvi, ktorej sa zúčastnili: Jozef Hirko, Alena Desiatniková, Jana Pancuráková, Juliana Šingľarová, Želmíra Ferencová, Igor Ferenc, Jolana Magdová, Tomáš Kňažek, Pavel Seman, Eva Kollárová, Jana Džačovská, Mária Gajdošová, Jaroslav Čekan, Katarína Lacková, Pavol Choma, Tomáš Baran, Peter Choma, Marta Sabolová a Monika Petrušková za čo im patrí jedno veľké ĎAKUJEME.
Náš MS dobre spolupracoval s obecným úradom, za čo ďakujeme najmä pánu starostovi i celému obecnému zastupiteľstvu. Tiež máme dobré vzťahy s vedením materskej školy a s niektorými podnikateľmi v obci, ktorí nás na požiadanie podporia finančne alebo naturálne v prípade potreby.
 
Ľudia sú nerozumní, nesprávne uvažujúci a sebeckí. Ale aj tak ich miluj!
Ak robíš dobre, ľudia Ťa obvinia zo sebeckých, postranných pohnútok. Ale aj tak konaj dobre!
Ak si úspešný, získaš si falošných priateľov a skutočných nepriateľov. Ale aj tak buď úspešný!
Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne. Ale aj tak rob dobro!
Čestnosť a úprimnosť Ťa robia zraniteľným. Ale aj tak buď čestný a úprimný!
Čo si po celé roky budoval sa môže za jednu noc zrútiť. Ale aj tak buduj!
Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno Ťa napadnú, ak im pomôžeš. Ale aj tak pomáhaj ľuďom!
Daruj svetu to najlepšie, čo máš, a udrú Ťa do tváre. Ale aj tak daj svetu to najlepšie, čo máš!

                                                           (Matka Tereza z Katkaty)