slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Kontakty

STAROSTA :

Tibor Kollár

 mobil: 0910  621 760

 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA :

mobil: 0948 210 261

 

e-mail: socialna.praca.rnv@gmail.com

 

 OBECNÝ  ÚRAD :

Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 5

 tel. 051 / 758 30 75

       0911 583 075

 e-mail: ruskanovaves@gmail.com

č. účtu v tvare IBAN : SK98 0200 0000 0000 1992 5572

 

 IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE:

 IČO - 00327727

 DIČ -  2021225701

 

Kompetencie:
Obec Ruská Nová Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

www.dobraobec.sk

Dobraobec s.r.o.
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

 

e-mail: info@dobraobec.sk