slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Detail dokumentu ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Dátum zverejnenia 12.2.2022
Názov ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Dokumenty na stiahnutie
Filtrovať

Občania majú možnosť podať tieto dokumenty aj elektronicky cez elektronickú schránku www.slovensko.sk.

Dátum
Názov
Akcia
12.2.2022
NÁVRH NA POVOLENIE ZMENY V UŹÍVANÍ STAVBY
12.2.2022
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2022
Názov KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Prílohy
2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb_ prístavby nadstavby.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb_ prístavby nadstavby.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu (1).doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu (1).pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie_0.pdf 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa d a e.doc 2597b_2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa d a e.pdf
12.2.2022
ŽIADOSŤ O ODSTRÁNENIE STAVBY
Detail dokumentu
Dátum 12.2.2022
Názov ŽIADOSŤ O ODSTRÁNENIE STAVBY