slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
25.9.2012
Telekomunikačné služby
Mobil House partners s.r.o, Slovak Telekom a.s
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Mobil House partners s.r.o, Slovak Telekom a.s
Názov Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb -kúpa koncového zariadenia
Predmet Telekomunikačné služby
Dátum zverejnenia 25.9.2012
10.9.2012
Modernizácia a prístavba šatní futbalového klubu Ruská Nová Ves
BONA FIDE s.r.o, Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 BONA FIDE s.r.o, Prešov
Názov Dodatok č.1 k zmluve na poskytovanie služieb externého manažmentu zo dňa 17.02.2011
Predmet Modernizácia a prístavba šatní futbalového klubu Ruská Nová Ves
Dátum zverejnenia 10.9.2012
3.9.2012
Poistné za PZ
Kooperativa, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Kooperativa, a.s.
Názov Poistná zmluva - 080-2023.302 dodatok č.4, č.5
Predmet Poistné za PZ
Cena 475,40
Dátum zverejnenia 3.9.2012
31.8.2012
Podpora zamestnanosti
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Prešov
Názov Dohoda č.34/§50j/2012/ESF
Predmet Podpora zamestnanosti
Dátum zverejnenia 31.8.2012
23.8.2012
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
Eurovia SK a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Eurovia SK a.s.
Názov Dodatok č.7 k zmluve o dielo číslo:4704.8040090FNO
Predmet Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
Dátum zverejnenia 23.8.2012
7.8.2012
Prenájom pozemku
Fogaš Ján, Fogašová Danka
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Fogaš Ján, Fogašová Danka
Názov Nájomná zmluva
Predmet Prenájom pozemku
Cena 1,00
Dátum zverejnenia 7.8.2012
6.8.2012
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
Eurovia SK, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Eurovia SK, a.s.
Názov Dodatok č.6 k zmluve o dielo číslo:4704.8040090FNO
Predmet Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
Dátum zverejnenia 6.8.2012
3.8.2012
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
SPP, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 SPP, a.s.
Názov Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
Predmet Dodatok k zmluve o dodávke plynu
Dátum zverejnenia 3.8.2012
25.7.2012
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Pôdohospodárska platobná agentúra, p. MVDr.Stanislav Grobár
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Pôdohospodárska platobná agentúra, p. MVDr.Stanislav Grobár
Názov Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00640
Predmet Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Dátum zverejnenia 25.7.2012
24.7.2012
Dotácia z rozpočtu PSK
PSK, MUDr. Peter Chudík
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 PSK, MUDr. Peter Chudík
Názov Zmluva č. 353/2012/ORHC
Predmet Dotácia z rozpočtu PSK
Cena 3000,00
Dátum zverejnenia 24.7.2012
1.7.2012
Sociálne služby
PSI subregiónu Šariš o.z.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 PSI subregiónu Šariš o.z.
Názov Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb č.44/2012
Predmet Sociálne služby
Cena 516,48
Dátum zverejnenia 1.7.2012
20.6.2012
Software eAukcie
Eunext Aukcie s.r.o., Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Eunext Aukcie s.r.o., Košice
Názov Zmluva o poskytovaní služieb podpory a asistovaných aukcií č.017/2012
Predmet Software eAukcie
Cena 150,00
Dátum zverejnenia 20.6.2012
11.6.2012
Pozemok
Východoslovenská distribučná a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná a.s.
Názov Kúpna zmluva č. 0903/5300/2012
Predmet Pozemok
Cena 20,00
Dátum zverejnenia 11.6.2012
24.5.2012
Projektová dokumentácia
Východoslovenská distribučná a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Východoslovenská distribučná a.s.
Názov Kúpna zmluva č.2274/5300/2011
Predmet Projektová dokumentácia
Cena 7488,00
Dátum zverejnenia 24.5.2012
27.4.2012
Prevencia kriminality-bezpečnosť a ochrana majetku
Obvodný úrad Prešov, Ing. Stanislav Kahanec
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Obvodný úrad Prešov, Ing. Stanislav Kahanec
Názov Zmluva č.82/2012/OO
Predmet Prevencia kriminality-bezpečnosť a ochrana majetku
Cena 7500,00
Dátum zverejnenia 27.4.2012
19.4.2012
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
Ministerstvo vnútra SR, Ing. Marcel Klimek
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra SR, Ing. Marcel Klimek
Názov Zmluva č.p.: PHZ-OEL1-2012/001256-012
Predmet Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
Cena 2100,00
Dátum zverejnenia 19.4.2012
19.4.2012
Otvorenie a vedenie účtu
VUB Banka a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 VUB Banka a.s.
Názov Zmluva o bežnom účte na dotácie
Predmet Otvorenie a vedenie účtu
Dátum zverejnenia 19.4.2012
5.4.2012
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ruská Nová Ves
Eurovia SK a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Eurovia SK a.s.
Názov Dodatok č.5 k Zmluve o dielo číslo:4704.8040090FNO
Predmet Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ruská Nová Ves
Dátum zverejnenia 5.4.2012
4.4.2012
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
Ministerstvo vnútra SR, Ing. Marcel Klimek
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra SR, Ing. Marcel Klimek
Názov Zmluva č.PPZ-KA-EO-23-32/2012
Predmet Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
Cena 6032,00
Dátum zverejnenia 4.4.2012
27.3.2012
Otvorenie a vedenie účtu
VUB Banka
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 VUB Banka
Názov Zmluva o bežnom účte na dotácie
Predmet Otvorenie a vedenie účtu
Dátum zverejnenia 27.3.2012