slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
23.2.2024
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2024
Názov Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
19.2.2024
Oznámenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie k strategickému dokumentu : Program rozvoja obce Ruská Nová Ves na obdobie 2024-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2024
Názov Oznámenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie k strategickému dokumentu : Program rozvoja obce Ruská Nová Ves na obdobie 2024-2030
16.2.2024
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
19.1.2024
Aktualizácia plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2024
Názov Aktualizácia plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - správa o hodnotení strategického dokumentu
15.12.2023
Program rozvoja obce Ruská Nová Ves na obdobie 2024-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Názov Program rozvoja obce Ruská Nová Ves na obdobie 2024-2030
15.12.2023
Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na rok 2024 - 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2023
Názov Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na rok 2024 - 2026
3.11.2023
Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Ruská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 4/2023"
2.10.2023
Zápisnica okskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom oksku vo voľbách do NR SR 30.9.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica okskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom oksku vo voľbách do NR SR 30.9.2023
5.9.2023
projekt : Riešenie migračných výziev v Obci Ruská Nová Ves
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.9.2023
Názov projekt : Riešenie migračných výziev v Obci Ruská Nová Ves
5.8.2023
Podpora z rozpočtu PSK na projekt : Materiálne zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných obcou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.8.2023
Názov Podpora z rozpočtu PSK na projekt : Materiálne zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných obcou
23.6.2023
projekt : Zlepšenie enviromentálnych aspektov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.6.2023
Názov projekt : Zlepšenie enviromentálnych aspektov
Popis plagát ku projektu : "Zlepšenie enviromentálnych aspektov"
25.5.2023
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.5.2023
Názov Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2022
28.2.2023
Ochrana lesov pred požiarmi - leták
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Názov Ochrana lesov pred požiarmi - leták
23.2.2023
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Komunálne a drobné stavebné odpady z obce
23.2.2023
Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb
10.2.2023
Prehľad vytriedenia odpadov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Názov Prehľad vytriedenia odpadov za rok 2022
11.11.2022
Modernizácia multifunkčného ihriska v Ruskej Novej Vsi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Názov Modernizácia multifunkčného ihriska v Ruskej Novej Vsi
25.10.2022
Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na rok 2023 - 2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.10.2022
Názov Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na rok 2023 - 2025
21.7.2022
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2022
Názov Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2021