slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
8.7.2022
Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.7.2022
Názov Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
24.5.2022
Naša obec sa pripája k štrajkovej pohotovosti ZMOS
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2022
Názov Naša obec sa pripája k štrajkovej pohotovosti ZMOS
24.5.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2022
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
13.3.2022
Výpočet vytriedenia odpadov - rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Výpočet vytriedenia odpadov - rok 2021
13.3.2022
Informácia o podporenom projekte : Ruská Nová Ves - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Informácia o podporenom projekte : Ruská Nová Ves - dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
13.3.2022
Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na roky 2022 - 2024.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na roky 2022 - 2024.
13.3.2022
Rozhodnutie OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie - "Obytný súbor STAVENEC , Prešov - Solivar" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Rozhodnutie OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie - "Obytný súbor STAVENEC , Prešov - Solivar" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n
13.3.2022
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa /hubárov, turistov/, aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a ozn
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa /hubárov, turistov/, aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a ozn
13.3.2022
Rekonštrukcia futbalového ihriska- vybudovanie zavlažovacieho systému a zatrávnenie hracej plochy ihriska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Rekonštrukcia futbalového ihriska- vybudovanie zavlažovacieho systému a zatrávnenie hracej plochy ihriska
13.3.2022
Rekonštrukcia futbalového ihriska - oplotenie za bránou s ochrannou sieťou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Rekonštrukcia futbalového ihriska - oplotenie za bránou s ochrannou sieťou
13.3.2022
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2020 - schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2020 - schválený
Popis Vyvesené dňa 28.6.2021
13.3.2022
Africký mor ošípaných /AMO/ u domácich ošípaných a diviakov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Africký mor ošípaných /AMO/ u domácich ošípaných a diviakov
13.3.2022
"Obytný súbor Stavenec, Prešov - Solivar" - zámer a upovedomenie o začatí konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov "Obytný súbor Stavenec, Prešov - Solivar" - zámer a upovedomenie o začatí konania
Popis viď : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-stavenec-presov-solivar Vyvesené dňa 19.1.2021
13.3.2022
Schválený rozpočet 2021-2023.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Schválený rozpočet 2021-2023.
13.3.2022
Africký mor ošípaných /AMO/
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Africký mor ošípaných /AMO/
13.3.2022
Registrácia chovu ošípaných v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku - povinnosť zaregistrovať sa do 23.10.2020 bez postihu. Povinnosť zaregistrovať sa je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj pre záhumienkové
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Registrácia chovu ošípaných v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku - povinnosť zaregistrovať sa do 23.10.2020 bez postihu. Povinnosť zaregistrovať sa je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj pre záhumienkové
13.3.2022
Informácia o podporenom projekte : "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ".
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Informácia o podporenom projekte : "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ".
13.3.2022
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves
13.3.2022
Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"
13.3.2022
Podpora výstavby multifunkčného ihriska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Podpora výstavby multifunkčného ihriska
Popis Podpora výstavby multifunkčného ihriska a jeho vybavenie hnuteľným majetkom má vytvoriť podmienky pre podporu a rozvoj športu na území obce a PSK. Vybudované multifunkčné ihrisko bude s perspektívou celoročného využívania, v letnom období na futbal, tenis, volejbal a v zime na hokej a verejné klzisko. Celkový rozpočet: 86 962,89 Eur Výška schválenej dotácie: 20 000 Eur