slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Dátum vyvesenia 24.5.2022
Názov Naša obec sa pripája k štrajkovej pohotovosti ZMOS
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.3.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
20.3.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
14.3.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
14.3.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
13.3.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
10.3.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
8.3.2023
Rozhodnutie - verejná vyhláška mesta Prešov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.3.2023
Názov Rozhodnutie - verejná vyhláška mesta Prešov
6.3.2023
Zmeny a doplnky č. 4 2021 Územného plánu obce Teriakovce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2023
Názov Zmeny a doplnky č. 4 2021 Územného plánu obce Teriakovce
1.3.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z - verejná vyhláška
28.2.2023
Ochrana lesov pred požiarmi - leták
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Názov Ochrana lesov pred požiarmi - leták
23.2.2023
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Komunálne a drobné stavebné odpady z obce
23.2.2023
Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb
16.2.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.2.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
15.2.2023
Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - obytná zóna Vyšné doliny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2023
Názov Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - obytná zóna Vyšné doliny
10.2.2023
Prehľad vytriedenia odpadov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Názov Prehľad vytriedenia odpadov za rok 2022
11.11.2022
Modernizácia multifunkčného ihriska v Ruskej Novej Vsi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Názov Modernizácia multifunkčného ihriska v Ruskej Novej Vsi
25.10.2022
Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na rok 2023 - 2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.10.2022
Názov Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na rok 2023 - 2025
21.7.2022
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2022
Názov Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2021
15.7.2022
Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.7.2022
Názov Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
8.7.2022
Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.7.2022
Názov Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu