slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Dátum vyvesenia 24.5.2022
Názov Naša obec sa pripája k štrajkovej pohotovosti ZMOS
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
22.9.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.9.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
19.9.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.9.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
14.9.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
8.9.2023
"Adaptačná stretégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.9.2023
Názov "Adaptačná stretégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
8.9.2023
"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030" - Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.9.2023
Názov "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030" - Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu
5.9.2023
projekt : Riešenie migračných výziev v Obci Ruská Nová Ves
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.9.2023
Názov projekt : Riešenie migračných výziev v Obci Ruská Nová Ves
11.7.2023
Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Názov Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov
13.6.2023
Oznámenie o strategickom dokumente : "Aktualizácia plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja""
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente : "Aktualizácia plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja""
9.6.2023
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - rok 2023
25.5.2023
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.5.2023
Názov Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2022
19.4.2023
Rozhodnutie Okresného úradu Prešov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.4.2023
Názov Rozhodnutie Okresného úradu Prešov
Popis Rozhodnutie Okresného úradu Prešov /pozemkový a lesný odbor, pozemkové odd./ o schválení zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastr. územia Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné Doliny.
28.2.2023
Ochrana lesov pred požiarmi - leták
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Názov Ochrana lesov pred požiarmi - leták
23.2.2023
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Komunálne a drobné stavebné odpady z obce
23.2.2023
Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb
10.2.2023
Prehľad vytriedenia odpadov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Názov Prehľad vytriedenia odpadov za rok 2022
11.11.2022
Modernizácia multifunkčného ihriska v Ruskej Novej Vsi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Názov Modernizácia multifunkčného ihriska v Ruskej Novej Vsi
25.10.2022
Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na rok 2023 - 2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.10.2022
Názov Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na rok 2023 - 2025
21.7.2022
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2022
Názov Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2021
15.7.2022
Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.7.2022
Názov Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu