slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Neexistujúci dokument
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
8.6.2023
Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ Ruská Nová Ves - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.6.2023
Názov Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ Ruská Nová Ves - verejná vyhláška
8.6.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.6.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
2.6.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.6.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
1.6.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
29.5.2023
Odvoz elektroodpadu - dňa 2.6.2023 - od obecného úradu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2023
Názov Odvoz elektroodpadu - dňa 2.6.2023 - od obecného úradu
25.5.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.5.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
25.5.2023
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.5.2023
Názov Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2022
11.5.2023
Oznámenie o zámere zámeny pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.5.2023
Názov Oznámenie o zámere zámeny pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa
19.4.2023
Rozhodnutie Okresného úradu Prešov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.4.2023
Názov Rozhodnutie Okresného úradu Prešov
Popis Rozhodnutie Okresného úradu Prešov /pozemkový a lesný odbor, pozemkové odd./ o schválení zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastr. územia Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné Doliny.
28.2.2023
Ochrana lesov pred požiarmi - leták
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Názov Ochrana lesov pred požiarmi - leták
23.2.2023
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Komunálne a drobné stavebné odpady z obce
23.2.2023
Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb
10.2.2023
Prehľad vytriedenia odpadov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Názov Prehľad vytriedenia odpadov za rok 2022
11.11.2022
Modernizácia multifunkčného ihriska v Ruskej Novej Vsi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Názov Modernizácia multifunkčného ihriska v Ruskej Novej Vsi
25.10.2022
Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na rok 2023 - 2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.10.2022
Názov Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na rok 2023 - 2025
21.7.2022
Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.7.2022
Názov Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2021
15.7.2022
Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.7.2022
Názov Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
8.7.2022
Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.7.2022
Názov Nariadenie Regionálnej a potravinovej správy Prešov vykonať opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
24.5.2022
Naša obec sa pripája k štrajkovej pohotovosti ZMOS
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2022
Názov Naša obec sa pripája k štrajkovej pohotovosti ZMOS
24.5.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2022
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021