slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Dátum vyvesenia 13.3.2022
Názov Rekonštrukcia futbalového ihriska- vybudovanie zavlažovacieho systému a zatrávnenie hracej plochy ihriska
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
9.4.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.4.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
8.4.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
8.4.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Ruská Nová Ves vo voľbách prezidenta SR - 2.kolo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Ruská Nová Ves vo voľbách prezidenta SR - 2.kolo
4.4.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.4.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
28.3.2024
Prijímanie detí do Materskej školy v Ruskej Novej Vsi na školský rok 2024-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.3.2024
Názov Prijímanie detí do Materskej školy v Ruskej Novej Vsi na školský rok 2024-2025
28.3.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.3.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
28.3.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.3.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
25.3.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Ruská Nová Ves vo voľbách prezidenta SR - 1.kolo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Ruská Nová Ves vo voľbách prezidenta SR - 1.kolo
25.3.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
21.3.2024
Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VVN/ZVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VVN/ZVN vedení formou verejnej vyhlášky
11.3.2024
Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácností od fyzických osôb 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2024
Názov Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácností od fyzických osôb 2024
11.3.2024
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2024
Názov Komunálne a drobné stavebné odpady z obce 2024
6.3.2024
Policajný zbor SR vyzýva, aby tí občania ktorí majú záujem stať sa príslušníkom PZ SR podali svoje prihlášky na príslušné Krajské riaditeľstvá Policajného zboru SR, prípadne, aby sa elektronicky prihlásili na stránke www.minv.sk. Bližšie info v letáku.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2024
Názov Policajný zbor SR vyzýva, aby tí občania ktorí majú záujem stať sa príslušníkom PZ SR podali svoje prihlášky na príslušné Krajské riaditeľstvá Policajného zboru SR, prípadne, aby sa elektronicky prihlásili na stránke www.minv.sk. Bližšie info v letáku.
1.3.2024
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2024
Názov Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na súkromnom pozemku
28.2.2024
Okresný úrad Prešov : Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné Doliny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2024
Názov Okresný úrad Prešov : Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné Doliny
28.2.2024
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny na súkromnom pozemku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2024
Názov Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny na súkromnom pozemku
23.2.2024
Územný plán obce Zlatá Baňa - oznámenie dotknutým obciam
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2024
Názov Územný plán obce Zlatá Baňa - oznámenie dotknutým obciam
23.2.2024
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2024
Názov Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
19.2.2024
Oznámenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie k strategickému dokumentu : Program rozvoja obce Ruská Nová Ves na obdobie 2024-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2024
Názov Oznámenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie k strategickému dokumentu : Program rozvoja obce Ruská Nová Ves na obdobie 2024-2030
16.2.2024
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky