slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Detail zmluvy 123/2023
Číslo 123/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Ing. Pavol Ňachaj a Terézia Ňachajová
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 3825
Dátum uzavretia 22.2.2023
Dátum zverejnenia 22.2.2023
Dátum účinnosti 23.2.2023
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
19.5.2023
Mandátna zmluva
Urban Planning, s,r,o,
Detail zmluvy 316a/2023
Číslo 316a/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Urban Planning, s,r,o,
Zmluvná strana 2 IČO 44729308
Názov Mandátna zmluva
Predmet Mandátna zmluva
Cena 4416
Dátum uzavretia 10.5.2023
Dátum zverejnenia 19.5.2023
Dátum účinnosti 20.5.2023
Poznámka činnosti súvisiace s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a doplnky č. 4/2023 územného plánu obce Ruská Nová Ves
15.5.2023
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Materskej školy v Ruskej Novej Vsi, podľa plánu profesijného rozvoja školy
Edusteps o.z., Karpatská 754/8, 08901 Svidník
Detail zmluvy 325/2023
Číslo 325/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Edusteps o.z., Karpatská 754/8, 08901 Svidník
Zmluvná strana 2 IČO 52152219
Názov Zmluva o dielo
Predmet Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Materskej školy v Ruskej Novej Vsi, podľa plánu profesijného rozvoja školy
Cena 360
Dátum uzavretia 15.5.2023
Dátum zverejnenia 15.5.2023
Dátum účinnosti 16.5.2023
Dátum ukončenia 15.5.2023
27.4.2023
Príloha č.1 k Zmluve VKE 0720201520A
ENVI-PAK, a.s.
Detail zmluvy Príloha č.1 k Zmluve VKE 0720201520A
Číslo Príloha č.1 k Zmluve VKE 0720201520A
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 ENVI-PAK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35858010
Názov Príloha č.1 k Zmluve VKE 0720201520A
Predmet Príloha č.1 k Zmluve VKE 0720201520A
Cena 0
Dátum uzavretia 31.3.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
27.4.2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
KRONOSPAN, s.r.o.
Detail zmluvy ND 41/2023
Číslo ND 41/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 KRONOSPAN, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36059323
Názov Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
Predmet Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
Cena 0
Dátum uzavretia 18.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
21.4.2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19844
Obec Ruská Nová Ves
Detail zmluvy D01_MK-4750/2022-323/19844
Číslo D01_MK-4750/2022-323/19844
Zmluvná strana 1 Ministerstvo kultúry SR
Zmluvná strana 1 IČO 00165182
Zmluvná strana 2 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 00327727
Názov Dodatok č. 01 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19844
Predmet Dodatok č. 01 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19844
Cena 154878.84
Dátum uzavretia 28.3.2023
Dátum zverejnenia 21.4.2023
18.4.2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy 261/2023
Číslo 261/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36570460
Názov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
Predmet Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
Cena 0
Dátum uzavretia 4.4.2023
Dátum zverejnenia 18.4.2023
18.4.2023
Poistná zmluva : Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Detail zmluvy 5190060386
Číslo 5190060386
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Poistná zmluva : Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
Predmet Poistná zmluva : Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
Cena 0
Dátum uzavretia 13.4.2023
Dátum zverejnenia 18.4.2023
13.4.2023
Dohoda § 54A, Podpora udržania pracovných návykov
Obec Ruská Nová Ves
Detail zmluvy 23/37/054/1528
Číslo 23/37/054/1528
Zmluvná strana 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Zmluvná strana 1 IČO 30794536
Zmluvná strana 2 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 00327727
Názov Dohoda § 54A, Podpora udržania pracovných návykov
Predmet Dohoda § 54A, Podpora udržania pracovných návykov
Cena 0
Dátum uzavretia 11.4.2023
Dátum zverejnenia 13.4.2023
5.4.2023
Dodatok č.4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Mesto Prešov
Detail zmluvy 206/2023
Číslo 206/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Mesto Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 00327646
Názov Dodatok č.4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Predmet Dodatok č.4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Cena 0
Dátum uzavretia 23.3.2023
Dátum zverejnenia 5.4.2023
28.3.2023
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
GAS Família, s.r.o.
Detail zmluvy 204/2023
Číslo 204/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 GAS Família, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31691552
Názov Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
Predmet Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
Cena 0
Dátum uzavretia 27.3.2023
Dátum zverejnenia 28.3.2023
Dátum účinnosti 29.3.2023
3.3.2023
Kúpna zmluva k nehnuteľnostiam
Michal Andraško, Eva Andrašková, MUDr. Martina Kantuľáková, Marek Adam, Pavel Švec, Mgr. Ľuboslava Švecová, Veronika Jurčišinová, Veronika Jurčišinová
Detail zmluvy 149/2023
Číslo 149/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Michal Andraško, Eva Andrašková, MUDr. Martina Kantuľáková, Marek Adam, Pavel Švec, Mgr. Ľuboslava Švecová, Veronika Jurčišinová, Veronika Jurčišinová
Názov Kúpna zmluva k nehnuteľnostiam
Predmet Kúpna zmluva k nehnuteľnostiam
Cena 0
Dátum uzavretia 2.3.2023
Dátum zverejnenia 3.3.2023
Dátum účinnosti 4.3.2023
3.3.2023
Kúpna zmluva
Pavel Švec a Mgr. Ľuboslava Švecová
Detail zmluvy 148/2023
Číslo 148/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Pavel Švec a Mgr. Ľuboslava Švecová
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 1.3.2023
Dátum zverejnenia 3.3.2023
Dátum účinnosti 4.3.2023
3.3.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
JARUJ, s.r.o.
Detail zmluvy 147/2023
Číslo 147/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 JARUJ, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 48330566
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet Zmluva o nájme nebytových priestorov
Cena 0
Dátum uzavretia 1.3.2023
Dátum zverejnenia 3.3.2023
Dátum účinnosti 4.3.2023
27.2.2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ruská Nová Ves v roku 2023
Telovýchovná jednota Slanské Ruská Nová Ves
Detail zmluvy 134/2023
Číslo 134/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Telovýchovná jednota Slanské Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 2 IČO 31991751
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ruská Nová Ves v roku 2023
Predmet Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ruská Nová Ves v roku 2023
Cena 6550
Dátum uzavretia 14.2.2023
Dátum zverejnenia 27.2.2023
Dátum účinnosti 28.2.2023
23.2.2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy 124/2023
Číslo 124/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Predmet Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Cena 0
Dátum uzavretia 25.1.2023
Dátum zverejnenia 23.2.2023
Dátum účinnosti 24.2.2023
22.2.2023
Kúpna zmluva
Ing. Pavol Ňachaj a Terézia Ňachajová
Detail zmluvy 123/2023
Číslo 123/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Ing. Pavol Ňachaj a Terézia Ňachajová
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 3825
Dátum uzavretia 22.2.2023
Dátum zverejnenia 22.2.2023
Dátum účinnosti 23.2.2023
23.1.2023
Kúpna zmluva
Daniela Dziaková
Detail zmluvy 42/2023
Číslo 42/2023
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Daniela Dziaková
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 1
Dátum uzavretia 23.1.2023
Dátum zverejnenia 23.1.2023
Dátum účinnosti 24.1.2023
13.1.2023
Zmluva o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
Detail zmluvy Dodatok č. 3
Číslo Dodatok č. 3
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31718922
Názov Zmluva o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
Predmet Zmluva o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
Cena 0
Dátum uzavretia 10.1.2023
Dátum zverejnenia 13.1.2023
Dátum účinnosti 14.1.2023
16.12.2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA, s.r.o.
Detail zmluvy 819/2022
Číslo 819/2022
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 FÚRA, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 16.12.2022
Dátum zverejnenia 16.12.2022
Dátum účinnosti 17.12.2022
7.12.2022
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb za rok 2022
HIREKON, s.r.o.
Detail zmluvy 847/2022
Číslo 847/2022
Zmluvná strana 1 Obec Ruská Nová Ves
Zmluvná strana 1 IČO 00327727
Zmluvná strana 2 HIREKON, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36473413
Názov Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní auditorských služieb za rok 2022
Cena 0
Dátum uzavretia 7.12.2022
Dátum zverejnenia 7.12.2022
Dátum účinnosti 8.12.2022