slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
MAS Šafrán

Obec Ruská Nová Ves uznesením č. 1/12/2009 zo dňa 10.12.2009 sa stala partnerom miestnej akčnej skupiny MAS ŠAFRÁN.

MAS ŠAFRÁN

- vznik 26.05.2010

- je to združenie občanov, podnikateľov a samosprávy v rámci 16 obcí okresu Prešov

- združuje obce Čelovce, Chmeľovec, Kapušany, Lada, Lipníky, Nemcovce, Okružná, Podhorany, Proč, Pušovce, Ruská Nová Ves, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Teriakovce, Trnkov, Vyšná Šebastová

- sídlo združenia sa nachádza v Šarišskej Trstenej

- cieľom združenia je skvalitnenie infraštruktúry obcí, rozvoj vidieckého cestovného ruchu, zvýšiť propagáciu územia, zvýšiť počet pracovných miest v oblasti, zvýšiť informovanosť občanov prostredníctvom IT technológií

- predseda MAS ŠAFRÁN - Miroslav Angelovič

- kontakt - 051/ 799 77 28