Verzia pre slabozrakých

Realizované projekty v obci

        Realizácia projektu "Zmena spôsobu vykurovania v MŠ a OÚ" - dňa 22.6.2020 - prebratie staveniska

         Realizácia projektu "Zelené infraštruktúry" - rok 2019

         Stavebné úpravy budovy materskej školy - rok 2019

         Územný plán zóny - Vyšné Doliny - rok 2019

       Výstavba multifunkčného ihriska - rok 2019

       Nákup malotraktora - rok 2018

         Výstavba prístrešku pri šatniach futbalového klubu TJ Slánske Ruská Nová Ves - rok 2018

         Dobudovanie chodníka a inžinierskych sietí /predĺženie vodovodu a výstavba dažďovej kanalizácie/ - rok 2018

         Výstavba cesty, chodníka, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia - na začiatku obce smerom ku potoku - rok 2018

         Obnova kultúrneho dedičstva : Soľnohrad - roky 2016 - 2018     /s finančnou podporou ÚPSVaR, MK SR, Nadácie Pontis, Nadácie Slov. sporiteľne, Karpatskej nadácie/