Verzia pre slabozrakých

Úradná tabuľa

Registrácia chovu ošípaných v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku - povinnosť zaregistrovať sa do 23.10.2020 bez postihu. Povinnosť zaregistrovať sa je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj pre záhumienkové chovy - pokiaľ si občan chová čo i len 1 ošípanú.

Žiadosť o súčinnosť

Žiadosť o registráciu chovu - v pdf

Žiadosť o registráciu chovu - vo worde

Registrácia chovu - farmy

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu


Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 22.10.2020 o 18.00 hod. na Obecnom úrade.


Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov vo  veci opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.

Vyvesené dňa 8.9.2020


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

 


Informácia o podporenom projekte : "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ".


Oznam Obecného úradu Ruská Nová Ves - zmena stránkových hodín


Informácie o opatreniach súvisiacich s covid 19 nájdete v záložke Informácie - KoronavírusVýpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019


 Rozpočet obce Ruská Nová Ves na rok 2020 - 2022


  


Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"


Podpora výstavby multifunkčného ihriska

Podpora výstavby multifunkčného ihriska a jeho vybavenie hnuteľným majetkom má vytvoriť podmienky pre podporu a rozvoj športu na území obce a PSK. Vybudované multifunkčné ihrisko bude s perspektívou celoročného využívania, v letnom období na futbal, tenis, volejbal a v zime na hokej a verejné klzisko.

Celkový rozpočet: 86 962,89 Eur

Výška schválenej dotácie: 20 000 Eur

 


INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI RUSKÁ NOVÁ VES

Príkaz starostu obce číslo 1/2016 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Kovaľňa

Inžinierskogeologický posudok v časti Kovaľňa


Príkaz starostu obce číslo 1/2012 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okolí Soľného potoka

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v okolí Soľného potoka 


Príkaz starostu obce č. 1/2011 na vyhlásenie mimoriadnej  situácie v rekreačnej chatovej osade

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v chatovej oblasti

Informácia o monitoringu zosuvov v Ruskej Novej Vsi