Verzia pre slabozrakých

Realizované projekty v obci

          Ukončenie prác na sprevádzkovaní 1. etapy Splaškovej kanalizácie a uvedenie do prevádzky - r. 2017.

        Nákup osobného auta ŠKODA YETI - r. 2017. 

        Nákup a osadenie oceľových stožiarov na verejné osvetlenie pri ZŠ - r. 2017.

          Rekonštrukcia budovy Obecného úradu /z dôvodu rozšírenia priestorov pre predajňu Potravín - ktorú prevzala COOP Jednota/ - r. 2017.

         Nákup borovicových lavíc do Domu smútku - r. 2017.  

        Dostavba oplotenia pri ZŠ - r. 2017.

        Odvodnenie futbalového ihriska - r. 2016.

        Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - r. 2016.

        Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu - v r. 2016. 

          Vykopanie 7 m hlbokej studne pri futbalovom ihrisku - z dôvodu nedostatku pitnej vody v pôvodnej studni - v r.2015.    

          Rekonštrukcia a modernizácia verejného    osvetlenia - v r.2015. /Osadenie 4 ks svietidiel na zastávkach MHD + výmena starých svietidiel za LED svietidlá - 142 ks./

       Zastávky autobusov - vybudovanie nástupíšť - r.2015

         V mesiaci júni 2015 bolo zriadené prírodné                                 parkovisko na konečnej zastávke autobusov MHD.