Verzia pre slabozrakých

Realizované projekty v obci

       Nákup malotraktora - rok 2018

         Výstavba prístrešku pri šatniach futbalového klubu TJ Slánske Ruská Nová Ves - rok 2018

         Dobudovanie chodníka a inžinierskych sietí /predĺženie vodovodu a výstavba dažďovej kanalizácie/ - rok 2018

         Výstavba cesty, chodníka, dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia - na začiatku obce smerom ku potoku - rok 2018

         Obnova kultúrneho dedičstva : Soľnohrad - roky 2016 - 2018     /s finančnou podporou ÚPSVaR, MK SR, Nadácie Pontis, Nadácie Slov. sporiteľne, Karpatskej nadácie/

         Likvidácia čiernych skládok odpadu - rok 2017

         Ukončenie prác na sprevádzkovaní 1. etapy Splaškovej kanalizácie a uvedenie do prevádzky - r. 2017.

        Nákup osobného auta ŠKODA YETI - r. 2017. 

        Nákup a osadenie oceľových stožiarov na verejné osvetlenie pri ZŠ - r. 2017.

          Rekonštrukcia budovy Obecného úradu /z dôvodu rozšírenia priestorov pre predajňu Potravín - ktorú prevzala COOP Jednota/ - r. 2017.

         Nákup borovicových lavíc do Domu smútku - r. 2017.  

        Dostavba oplotenia pri ZŠ - r. 2017.

        Odvodnenie futbalového ihriska - r. 2016.

        Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - r. 2016.

        Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu - v r. 2016. 

          Vykopanie 7 m hlbokej studne pri futbalovom ihrisku - z dôvodu nedostatku pitnej vody v pôvodnej studni - v r.2015.    

          Rekonštrukcia a modernizácia verejného    osvetlenia - v r.2015. /Osadenie 4 ks svietidiel na zastávkach MHD + výmena starých svietidiel za LED svietidlá - 142 ks./

       Zastávky autobusov - vybudovanie nástupíšť - r.2015

         V mesiaci júni 2015 bolo zriadené prírodné                                 parkovisko na konečnej zastávke autobusov MHD.