Verzia pre slabozrakých

Otvorenie posilňovňe

Dňa 19. 11. 2012 bola v obci Ruská Nová Ves otvorená Obecná posilňovňa. Pozvanie na slávnostné otvorenie prijala p. Turčanová a p. Kičura z PSK, ktorí finančne prispeli na zariadenie posilňovne.

Zriadením obecnej posilňovne rozširujeme možnosti využívania voľného času občanov našej obce a aj takýmto spôsobom sa snažíme viesť ľudí, mladých i starších k zdravému životnému štýlu.

Naším zámerom bolo vytvoriť vhodný priestor na športovanie, resp. na zvyšovanie a udržiavanie kondície nielen počas dlhých zimných večerov ale aj v priebehu celého roka.