Verzia pre slabozrakých

Obecné zastupiteľstvo

 

obecné zastupiteľstvo so starostom Tiborom Kollárom pri skladaní sľubu


1.     Lukáš Velán (KDH)

2.     Richard Frajtko (SMER-SD)

3.     Mgr. Jozef Ňachaj (SMER-SD)

4.     Mgr. Katarína Lokajová (SMER-SD)

5.     Ján Lacko (SMER-SD)

6.     Ondrej Desiatnik (nezávislý)

7.    Jozef Hirko (KDH)


Rokovací poriadok


Termíny zasadnutí : 31.3.2017,  28.4.2017,  26.5.2017,  30.6.2017