Fašiangový ples 2015

 

Dňa 7.2.2015 sa konal 9. Fašiangový ples Slovenského červeného kríža v Ruskej Novej Vsi.

Ples slávnostným príhovorom otvorila predsedníčka SČK pani Anna Semanová. Na plese sa zúčastnilo 60 párov, a do tanca im hrala kapela MELODIK. Atmosféra plesu bola príjemná, zábava veľmi dobrá, čo potvrdzuje aj fakt, že ľudia sa v dobrej nálade zabávali do skorého rána.

Spestrením plesu bola aj chlapčenská tanečná skupina BANČ OF FULS, ktorej vystúpenie ocenili účastníci plesu obrovským potleskom.

Ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli pri prípravách, organizácii a k priebehu plesu.

Už teraz sa tešíme na nasledujúci jubilejný 10. ročník, ktorý, veríme, bude aspoň tak dobrý ako tento.

Anna Semanová

predsedníčka miestneho spolku SČK

                                                                          Fotografie
Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200