Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY

Pozvánka na vianočný koncert deti Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej farnosti Ruská Nová Ves


4. Stolnotenisový turnaj o Majstra RNV 2018 : v sobotu 15.12.2018 od 16. hod. v sále obecného úradu.


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o šíriacom sa africkom more ošípaných.

Plagát 1

Plagát 2


 


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o registrácii ošípaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a o povinnosti čipovať psov.

+ Prílohy : 1. Registrácia chovu

                   2. Potvrdenie Soc. poisťovne o výplate dôchodkových dávok

                   3. Potvrdenie ÚPSVaR o príjemcovi v hmotnej núdzi

 


Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018 v obci Ruská Nová Ves


Divadelné predstavenie ZHRŇAJOVÁ NEVESTA - pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Fotografie


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých obyvateľov obce pri zabezpečení protipožiarnych opatrení počas vykurovacieho obdobia. viď Usmernenie pre dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia.Obec realizuje projekt - Výstavba prístrešku pri šatniach futbalového klubu TJ Slánske Ruská Nová Ves.

 „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

 

Termín realizácie projektu: 01.07.2018 - 31.10.2018Ministerstvo vnútra SR Prezídium PZ úrad kriminálnej polície: Radíme Seniorom - Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úsporyOZNAM
Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)Harmonogram vývozu odpadu december 2018
 
- 10.12.2018 - sklo
- 12.12.2018 - komunálny odpad
- 18.12.2018 - plasty, kovové obaly, tetrapak
- 26.12.2018 - komunálny odpad
- 27.12.2018 - papier


Daň za psa na rok 2018
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.