Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY

Oznámenie o výkupe papiera a oleja

- v sobotu dňa 23.2.2019 v čase od 9.00 hod. do 10.00 pri Obecnom  úrade

- výkup sa uskutoční formou výmeny za hygienické potreby

- vykupujú sa: noviny, časopisy, knihy bez obalov zviazané v balíkoch

- nevykupujú sa: kartónové krabice


Pripravujeme - Fašiangové posedenie pre dôchodcov

- 02.03.2019 o 15.30 hod. na Obecnom úrade


Pozvánka na Fašiangové zabíjačkové hody


Dispečing zimnej údržby cesty III. triedy

Tel. kontakt: 0915 879 953

                     051/ 779 83 85


Mikuláš v obci - Obecný úrad v Ruskej Novej Vsi pri príležitosti Mikuláša pripravil pre deti divadelné predstavenie POLEPETKO v podaní divadla Etudy a sladkú odmenu pre každé dieťa.

Fotografie


Posedenie s jubilantmi


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o šíriacom sa africkom more ošípaných.

Plagát 1

Plagát 2


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o registrácii ošípaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a o povinnosti čipovať psov.

+ Prílohy : 1. Registrácia chovu

                   2. Potvrdenie Soc. poisťovne o výplate dôchodkových dávok

                   3. Potvrdenie ÚPSVaR o príjemcovi v hmotnej núdzi

 


Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018 v obci Ruská Nová Ves


Divadelné predstavenie ZHRŇAJOVÁ NEVESTA - pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Fotografie


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých obyvateľov obce pri zabezpečení protipožiarnych opatrení počas vykurovacieho obdobia. viď Usmernenie pre dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia.Obec realizuje projekt - Výstavba prístrešku pri šatniach futbalového klubu TJ Slánske Ruská Nová Ves.

 „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

 

Termín realizácie projektu: 01.07.2018 - 31.10.2018Ministerstvo vnútra SR Prezídium PZ úrad kriminálnej polície: Radíme Seniorom - Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úsporyOZNAM
Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)Harmonogram vývozu odpadu február 2019
 
-   6.2.2019 - komunálny odpad
- 12.2.2019 - plasty, kovové obaly, tetrapak
- 20.2.2019 - komunálny odpad
- 23.2.2019 - mobilný zber papiera a jedlých olejov


Daň za psa na rok 2019
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.