Verzia pre slabozrakých

Rok 2019

 Číslo

objednávky

 Dodávateľ Predmet objednávky Suma s DPH v EUR Dátum vystavenia = dátum zverejnenia
Všetky objednávky v roku 2017 podpisuje resp. podpísal starosta Obce Ruská Nová Ves : Tibor Kollár.
Obec Ruská Nová Ves neeviduje objednávky, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou. Buď vystavuje objednávku alebo zmluvu.
 1/2019 MARCOS, spol. s r.o., K Surdoku 9, 08001 Prešov, IČO:36449385 kamenná posypová soľ  136,20  17.1.2019
 2/2019 Michal Husák, Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš, IČO:33273740 kontrola a čistenie 4 komínov a osadenie 2 komín. dvierok  210,-  28.1.2019
 3/2019 Ing. Richard Soporský, Vihorlatská 15, 08001 Prešov, IČO:30652952 spracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu   1240,-  30.1.2019
 4/2019 Vincent Huňady - VoDaVi, Terchovská 4366/1, 08001 Prešov, IČO:45248656 odstránenie poruchy na vodovodnej prípojke v ZŠ     8.2.2019
 ZŠ 1/2019 Tamás Lovász - TL Holding, Hurbanovská 386/23, 94652 Imeľ, IČO:47414952 renovácia tabule, interaktívny projektor   2459,-  11.2.2019
 5/2019 LIMPO s.r.o., Jesenná 1, 08001 Prešov, IČO:36498980 štátna vlajka    22.2.2019
 6/2019 FÚRA, s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO:36211451 4 ks veľkokapacitné kontajnery    25.2.2019
 7/2019 O.z. "Ľudová hudba Prešovčan", Janka Borodáča 2, 08001 Prešov, IČO:50598066 hudobné vystúpenie "Ľudovej hudby Prešovčan"    630,-  27.2.2019
 8/2019 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, IČO:35975946 1 čipová karta Atos /Siemens/ verzia CardOSv4.3B, prípadne CardOSv4.4; format FULLSIZE    35,-  8.3.2019
 9/2019 CEDERS s.r.o., Mukačevská 5, 08001 Prešov, IČO:51141493 výrub 2 Topoľov čiernych a 2 Briez bradavičnatých  1100,-  11.3.2019
 10/2019 EKOfence, s.r.o., Vajanského 5710/73, 08001 Prešov, IČO:44512031 materiál na oplotenie 1460,81  12.3.2019
 11/2019 REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 91701 Trnava, IČO:36252417 3 tonery pre MŠ   295,20  15.3.2019
 12/2019

Ing. Ľudovít Kesler, Popradská 3, 08001 Prešov, IČO:30291852

spracovanie projektovej dokumentácie na úpravu priestorov v  MŠ    27.3.2019
 13/2019 REMEK, s.r.o., Nálepkova 743/2, 94901 Nitra, IČO:36535605 servisné práce cez vzdialenú správu počítača    29.3.2019
 14/2019 Záhradníctvo Sadex, s.r.o., Duklianska 19/B, 08001 Prešov, IČO:44687281 vyrúbanie 9 ks stromov  343,31  29.3.2019