AKTUALITY

Protipožiarne opatrenia počas vykurovacieho obdobia


/Okresný úrad Hasičského a záchranného zboru v Prešove/


2. Stolnotenisový turnaj o Majstra Ruskej Novej Vsi 2019 : dňa 19.10.2019 od 16. hod. - na obecnom úrade


Ochrana lesov a prírody pred požiarmi


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o šíriacom sa africkom more ošípaných.

Plagát 1

Plagát 2


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o registrácii ošípaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a o povinnosti čipovať psov.

+ Prílohy : 1. Registrácia chovu

                   2. Potvrdenie Soc. poisťovne o výplate dôchodkových dávok

                   3. Potvrdenie ÚPSVaR o príjemcovi v hmotnej núdzi

 

Ministerstvo vnútra SR Prezídium PZ úrad kriminálnej polície: Radíme Seniorom - Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory
OZNAM
Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)Harmonogram vývozu odpadu október 2019
 
-    1.10.2019 - plasty, kovové obaly, tetrapak
-    2.10.2019 - komunálny odpad
-    7.10.2019 - nebezpečný odpad
-  16.10.2019 - komunálny odpad
-  22.10.2019 - plasty, kovové obaly, tetrapak
-  30.10.2019 - komunálny odpad


Daň za psa na rok 2019
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.

 
 
 
 

 

Obecný úrad Ruská Nová Ves súp. č. 168, 08005, 051/758 30 75, www.ruskanovaves.sk, IČO: 00327727, VÚB a.s., Prešov, Č. ú. 19925572/0200