Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti, že od 1.2.2020 sa menia ceny cestovných lístkov celosieťové a pre II. tarifné pásmo.


Plánované prerušenie distribúcie elektriny : dňa 13.2.2020 od 7.50 do 10.40 hod..


Podpora výstavby multifunkčného ihriska

Podpora výstavby multifunkčného ihriska a jeho vybavenie hnuteľným majetkom má vytvoriť podmienky pre podporu a rozvoj športu na území obce a PSK. Vybudované multifunkčné ihrisko bude s perspektívou celoročného využívania, v letnom období na futbal, tenis, volejbal a v zime na hokej a verejné klzisko.

Celkový rozpočet: 86 962,89 Eur

Výška schválenej dotácie: 20 000 Eur

 

 


Upozornenie - zimná údržba

Obec Ruská Nová Ves v snahe zabezpečiť plynulú zimnú údržbu miestnych komunikácií počas tohoročnej zimy týmto vyzýva občanov obce, aby neparkovali autá na miestnych komunikáciách a chodníkoch, aby bola zimná údržba včas vykonaná a nedošlo pritom k poškodeniu majetku občanov. 


Výzva správy a údržby ciest PSK

Správa a údržba ciest PSK v súvislosti so zimnou údržbou ciest týmto vyzýva občanov obce Ruská Nová Ves, aby svoje autá neparkovali  pozdĺž  cesty III. triedy, nakoľko takéto parkovanie bráni plynulému vykonávaniu zimnej údržby.
Upozornenie - odpadyOznam o povinnom čipovaní psovProtipožiarne opatrenia počas vykurovacieho obdobia
/Okresný úrad Hasičského a záchranného zboru v Prešove/


Ochrana lesov a prírody pred požiarmi


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o šíriacom sa africkom more ošípaných.

Plagát 1

Plagát 2


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o registrácii ošípaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a o povinnosti čipovať psov.

+ Prílohy : 1. Registrácia chovu

                   2. Potvrdenie Soc. poisťovne o výplate dôchodkových dávok

                   3. Potvrdenie ÚPSVaR o príjemcovi v hmotnej núdzi

 

Ministerstvo vnútra SR Prezídium PZ úrad kriminálnej polície: Radíme Seniorom - Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory
OZNAM
Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)Harmonogram vývozu odpadu január 2020
 
-    7.1.2020 - plasty, kovové obaly, tetrapak
-    8.1.2020 - komunálny odpad
-  22.1.2020 - komunálny odpad
-  28.1.2020 - plasty, kovové obaly, tetrapak
 


Daň za psa na rok 2019
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.