Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY

Výsledky po 3. kole  Stolnotenisového turnaja o Majstra RNV 2015


Zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

 20.11.2015, 18.12.2015Volejbalový turnaj s medzinárodnou účasťou z 12.9.2015 v Ruskej Novej Vsi - reportáž z turnaja si môžete pozrieť v archíve RTVS z 30.9.2015 od 7:50 do 13.31 hod.. na  http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7777/70003


Cestovný poriadok MHD od 1.9.2015


Výsledky po 2. turnaji v Stolnom tenise o majstra Ruskej Novej Vsi na rok 2015 
Národný projekt WWWVI-2                                                            Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 4. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.                                               


Reprezentácia obce - volejbalové turnaje


Oznam ÚPSVaR o predkladaní potvrdení o návšteve strednej alebo vysokej školy


4.7.2015
Fotografie : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 

25.02.2013
 

22.01.2014
 

Harmonogram vývozu odpadu - november 2015
 
-   4.11.2015 - komunálny odpad
- 18.11.2015 - komunálny odpad
- 23.11.2015 - plasty

Terénna sociálna práca v rámci Národného projektu
Od 01.11.2013 sa v obci realizuje terénna sociálna práca v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.
Trvanie projektu: do december 2015
Tento projekt sa realizuje vďake podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
 
 

06.02.2012
Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Zbojnícky zámok - (Soľnohrad)
 

 
 

Daň za psa na rok 2015
 
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.