Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY


13.9.2014
V sobotu 13.9.2014 o 8.30 hod. na miestnom futbalovom ihrisku.


14.6.2014
 

Petícia prezidentovi SR za Referendum o ochrane rodiny - zber podpisov
Oznamujeme Vám, že je možnosť podpisu na Obecnom úrade v úradných hodinách
alebo vytlačenia si petičných hárkov z tejto stránky.

 
 
 

25.02.2013
 

25.02.2014
 

22.01.2014
 

Harmonogram vývozu odpadu - august 2014
- 04.08.2014 - plasty
- 11.08.2014 - sklo
- 13.08.2014 - komunálny odpad
- 14.08.2014 - papier
- 27.08.2014 - komunálny odpad


19.12.2013
Stolný tenis na Obecnom úrade
Oznamujeme Vám, že je možnosť si prísť zahrať stolný tenis každú sobotu v čase od 14.00 do 17.00 na Obecnom úrade. V prípade záujmu sa je potrebné ohlásiť u p. Jozefa Markuša na tel. čísle 0907 623 381.
 

Terénna sociálna práca v rámci Národného projektu
Od 01.11.2013 sa v obci realizuje terénna sociálna práca v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.
Trvanie projektu: do december 2015
Tento projekt sa realizuje vďake podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
 
 

Zásady protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacej sezóny
 

03.09.2013
 

Upozornenie pre majiteľov psov
 

06.02.2012
Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Zbojnícky zámok - (Soľnohrad)
 

 
 

Daň za psa na rok 2014
 
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.
 

PRE PRIATEĽOV FACEBOOKU A OBCE RUSKÁ NOVÁ VES je tu facebooková stránka priateľov obce Ruskej Novej Vsi

www.facebook.com/pages/Ruská-Nová-Ves/251492041816