Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY

Pozvánka na Druhý stolnotenisový turnaj o majstra Ruskej Novej Vsi 2016


Vážení občania,

DPMP, a.s. pripravuje nový cestovný poriadok na obdobie od 1.9.2016 do 30.6.2017. Vaše návrhy k aktuálnemu cestovnému poriadku platnému do 30.6.2016 môžete adresovať e-mailom na ruskanovaves@gmail.com, alebo osobne doniesť na obecný úrad,najneskôr do 25.5.2016. Pripomienky budú posúdené a v prípade prevádzkových možností zapracované do cestovného poriadku.


Projekt Soľ nás spája 


 

 

Výsledky hlasovania v obci Ruská Nová Ves vo voľbách do NR SR, konaných dňa 5.3.2016


Oznámenie o realizácií Terénnej sociálnej práce

Od 01.03.2016 obec pokračuje v realizácií  Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I.. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Fašiangové posedenie

                            Fotky


Kvapka krvi - hromadný odber krvi dňa 22.1.2016

                           Fotky  


 
Harmonogram vývozu odpadu - máj 2016
 
-  4.5.2016 - komunálny odpad
-  9.5.2016 - plasty
- 18.5.2016 - komunálny odpad
- 27.5.2016 - elektroodpad

 

Daň za psa na rok 2016

Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.

Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Zbojnícky zámok - (Soľnohrad)
 

 
 

Upozornenie na zosuv pôdy v rekreačnej chatovej osade

 

UPOZORNENIE
Na základe vyhlásenia mimoriadnej udalosti starostom obce zo dňa 16. 12. 2011 z dôvodu aktívnych zosuvov pôdy v rekreačnej chatovej osade upozorňujeme vlastníkov chát na možné nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a poškodenia majetku. Zdržiavať sa v chatách je možné len na vlastnú zodpovednosť.
Vyhlásenie mimoriadnej udalosti trvá až do odvolania. 

Bližšie informácie:

 
 
 

Príkaz starostu obce číslo 1/2012 na vyhlásenie mimoriadnej situácie