Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY

 


 

Termíny zasadnutí OZ v 1. polroku 2015 :
6.3.2015
27.3.2015
24.4.2015
29.5.2015
26.6.2015

Oznam o zápise detí do MŠ na školský rok 2015/2016 s prezentáciou priestorov.
V čase od 15.2. do 30.3.2015 sa uskutoční zápis detí vo veku od 2 do 6 rokov do Materskej školy v Ruskej Novej Vsi. Pri tejto príležitosti sa 15.2. v čase od 15.00 do 17.00 hod. umožní verejnosti a záujemcom obhliadka priestorov materskej školy a zoznámenie sa s výchovno - vzdelávacími možnosťami, ktoré sa poskytujú na tunajšej materskej škole.
Národný projekt WWWVI-2                                                            Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 4. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.                                               


Reprezentácia obce - volejbalové turnaje


Oznam ÚPSVaR o predkladaní potvrdení o návšteve strednej alebo vysokej školy


Cestovný poriadok platný od 1.9.2014


14.6.2014
 
 

25.02.2013
 

25.02.2014
 

22.01.2014
 

Harmonogram vývozu odpadu - marec  2015
 
- 10.3.2015 - nebezpečný odpad
- 11.3.2015 - komunálny odpad
- 16.3.2015 - plasty
- 25.3.2015 - komunálny odpad

Terénna sociálna práca v rámci Národného projektu
Od 01.11.2013 sa v obci realizuje terénna sociálna práca v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.
Trvanie projektu: do december 2015
Tento projekt sa realizuje vďake podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
 
 

06.02.2012
Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Zbojnícky zámok - (Soľnohrad)
 

 
 

Daň za psa na rok 2014
 
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.