Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY


 
Národný projekt WWWVI-2                                                            Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 4. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.                                               


Reprezentácia obce - volejbalové turnaje


Oznam ÚPSVaR o predkladaní potvrdení o návšteve strednej alebo vysokej školy


Cestovný poriadok platný od 1.9.2014


14.6.2014
 
 

25.02.2013
 

25.02.2014
 

22.01.2014
 

Harmonogram vývozu odpadu - december 2014
 
- 03.12.2014 - komunálny odpad
- 17.12.2014 - komunálny odpad
- 22.12.2014 - plasty
- 31.12.2014 - komunálny odpad

19.12.2013
Stolný tenis na Obecnom úrade
Oznamujeme Vám, že je možnosť si prísť zahrať stolný tenis každú sobotu v čase od 14.00 do 17.00 na Obecnom úrade. V prípade záujmu sa je potrebné ohlásiť u p. Jozefa Markuša na tel. čísle 0907 623 381.
 

Terénna sociálna práca v rámci Národného projektu
Od 01.11.2013 sa v obci realizuje terénna sociálna práca v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.
Trvanie projektu: do december 2015
Tento projekt sa realizuje vďake podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
 
 

06.02.2012
Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Zbojnícky zámok - (Soľnohrad)
 

 
 

Daň za psa na rok 2014
 
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.