Verzia pre slabozrakých

AKTUALITY

Pozvánka na 2. ročník Hradného dňa v obci


Plánované prerušenie distribúcie elektriny : 

dňa 17.6.2019 od 10:30 do 13:20 hod.


 Výsledky volieb v Obci Ruská Nová Ves do Európskeho parlamentu v roku 2019 


Fašiangové posedenie pre dôchodcov 2019

Fotografie


 

Príloha - šport


 

Fašiangové zabíjačkové hody

V sobotu 16.2.2019 napoludnie sa pred Obecným úradom v Ruskej Novej Vsi konali fašiangové zabíjačkové hody. Záštitu nad podujatím aj po druhýkrát prebral starosta obce Tibor Kollár spolu s poslancami obecného zastupiteľstva. Návštevníkov tejto akcie čakala ochutnávka a predaj zabíjačkových špecialít s ochutnávkou dobrej šarišskej muziky Keľemešski furmani. Akcia prebiehala v dobrej nálade až do večera.

Fotografie

 


Ochrana lesov a prírody pred požiarmi


Oznámenie o prijímacom konaní do MŠ v Ruskej Novej Vsi v šk. roku 2019/2020Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o šíriacom sa africkom more ošípaných.

Plagát 1

Plagát 2


Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov o registrácii ošípaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a o povinnosti čipovať psov.

+ Prílohy : 1. Registrácia chovu

                   2. Potvrdenie Soc. poisťovne o výplate dôchodkových dávok

                   3. Potvrdenie ÚPSVaR o príjemcovi v hmotnej núdzi

 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove sa obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých obyvateľov obce pri zabezpečení protipožiarnych opatrení počas vykurovacieho obdobia. viď Usmernenie pre dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia.

Ministerstvo vnútra SR Prezídium PZ úrad kriminálnej polície: Radíme Seniorom - Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory

OZNAM
Pre lepšiu orientáciu v obci je na webovej stránke k dispozícii GPS navigátor. Obsahuje zoznam súpisných čísel s možnosťou vyhľadávania, zobrazenia na mape a navigovania (priamy odkaz na mapovú aplikáciu mobilných zariadení - Android, IPhone, Windows Phone)Harmonogram vývozu odpadu jún 2019
 
-    1.6.2019 - mobilný zber papiera a jedlých olejov
-  12.6.2019 - komunálny odpad 
-  13.6.2019 - papier
-  18.6.2019 - plasty, kovové obaly, tetrapak
-  26.6.2019 - komunálny odpad
 

Daň za psa na rok 2019
Poplatok za jedného psa je 7 €. Daň je možné zaplatiť do pokladne obecného úradu.
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby zabezpečili pohyb svojich psov výlučne na vlastných pozemkoch. V prípade pohybu psa na verejnom priestranstve budú voči majiteľom vyvodené všetky sankcie podľa zákona. Viac info tu.